"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

PNRAS

ANUNT - 10 APRILIE 2024

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂU  este beneficiar al proiectului PNRAS din cadrul PNRR  începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani. Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:

-          numărul de elevi aflați în situație precară - 30%;

-          atitudinea negativă față de învațătură și muncă;

-          dezorganizarea familiei;

-          modelul educațional oferit de părinți și frați;

-          necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.

 

Stimată doamnă/ Stimate domnule,

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂUimplementează, in calitate de beneficiar, proiectul Reducerea abandonului școlar la Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter” Buzău, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

 

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

               

Nr. Crt.

Descrierea serviciilor

UM

Cantitate

1.

Servicii de turism (Organizare evenimente și deplasări)

buc

45

 

 

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

 

Denumirea serviciilor: Servicii de turism (Organizare evenimente și deplasări)

Descriere:  Pachet servicii turistice transport, cazare, masă și bilete la obiective turistice – 2 zile în perioada 23.04-24.04.2024 prin agenție de turism.

Itinerariu:  Buzău - Iași –Târgu Neamț – Buzău.

Detalii specifice şi standarde tehniceminim acceptate de către Beneficiar:

Pachet turistic pentru 45 de persoane:

-          Transport autocar 2 zile pe itinerariul menționat;

-          1 noapte cazare hotel 3 stele/pensiune 3 margarete cu mic dejun și cină incluse;

-          2 mese de prânz în diferite locații;

-          Obiective turistice:  Piața Unirii Iași – Catedrala Metropolitană – Palatul Culturii – Casa Memorială Ion Creangă – Cetatea Neamțului – Mânăstirea Agapia;

Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar

  1. Descriere generală cazare. Condiții minim obligatorii:

-          Asigurarea apei calde și reci non – stop;

-          Asigurarea încălzirii corespunzătoare a spațiilor de cazare și de servire a mesei;

-          Fiecare cameră va avea grup sanitar propriu;

-          Spațiile de cazare și de servire a mesei  vor fi în bună stare, respectiv: camerele vor fi  aerisite și igienizate, cu pereți  fără urme de mucegai, igrasie, umezeală, etc;

  1. Descriere generală masă.  Condiții minim obligatorii:

-          Spațiul de servire a mesei  va fi amenajat corespunzător și va respecta normele de igienă și de poziționare în raport de alte spații;

-          Se vor asigura ingrediente proaspete gătite in ziua respectivă de servire;

-          Se va asigura o sală de mese cu o capacitate de cel puțin 45 de locuri;

  1. Descriere generală transport.  Condiții minim obligatorii:

-          Se va asigura transportul  a 45 de persoane (2 zile) pe parcursul întregului  traseu cu autocarul  în perfectă stare de funcționare;

-          Șoferii trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării;

-          Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a bagajelor și călătorilor, precum și cheltuieli de masă și diurnă pentru șoferi;

-          Se va menționa disponibilitatea firmei de a înlocui autocarul pe traseu, în cazul defecțiunilor, pe cheltuiala prestatorului;

Tariful (prețul) unitar pentru furnizarea de pachet servicii turistice rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului de servicii.

Durata serviciilor

2  zile (23.04-24.04.2024)

Firma trebuie să dețină :

a)      Certificat de înmatriculare a operatorului economic (agenție) la oficiul registrului comerțului;

b)     Licență de turism a operatorului economic/certificat de clasificare a structurii de primire turistice de cazare și alimentație;

c)  Certificat de înmatriculare a operatorului economic ce asigura serviciile de transport la oficiul registrului comerțului;

d)     Licență de transport persoane;

e)  Certificat clasificare autocar;

f)    Asigurăre de răspundere a transportatorului  față de călătorii transportați în caz de  accidente.

 

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizate și va fi trimisă la:

Adresa:  Aleea  Școlilor, nr. 1, Județul  Buzău

Telefon/Fax:  0238/422824  /  0238/718934

E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact:  Cîrlan Elena

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

 

Preţul total ofertat trebuie să includă orice alte costuri necesare prestării serviciilor la locațiile de desfășurare a acestora. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil).

 

Prestarea serviciilor  se realizează în cel mult  zile de la primirea Contractului/Notei de Comandă.

 

Plata facturii se va efectua în lei, 100% de la prestarea serviciilor, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului - verbal de recepţie.

 

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

Vă informăm asupra:(i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

 

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

 

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de  17.04.2024.

 

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

 

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

                               

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

               

 

 

Reprezentant legal

 

CIGHIR CĂTĂLIN SEBASTIAN