"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

Istoric

1971 -înfiinţarea Liceului Industrial de Construcţii aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.
-funcţionează în clădirea Liceului Agricol Buzău, primul director al liceului fiind ing. I.Enache
-are 144 de elevi cuprinşi în 4 clase a IX-a cu profilurile: construcţii civile şi industriale, instalaţii, drumuri şi poduri, reparaţii auto.
1972 - liceul funcţionează în localul Şcolii Generale Nr.12
1973 – mutarea în localul utlizat şi în prezent în Micro XIV, Aleea Şcolilor nr.1
1980 – din acest an unitatea va purta pentru 10 ani numele de Liceul Industrial Nr.9 păstrându-şi profilul iniţial la care s-au adăugat de-a lungul anilor clase de arhitectură, de prelucrarea lemnului, etc.
Până în 1990 au fost la conducerea liceului inginerii: N.Frînculescu, I.Dăscălescu, M.Bostan, N.Cojocaru şi prof. Sergiu Filip.
1990 – schimbarea denumirii în Liceul Teoretic Nr.1
-apar primele profile teoretice (specializări filologie, matematică-fizică, ştiinţe-sociale) având în acelaşi timp ultimele clase cu profil industrial
-înfiinţarea primelor clase gimnaziale cu profil sportiv handbal şi atletism
-în această perioadă s-au aflat la conducere ca director profesor Paul Corbu, iar ca director adjuct, penrtu o scurta perioada prof. M Sahleanu urmata de prof. Gheorghe Mihalaşcu(
-în acest moment liceul are 44 de clase din care: 5 clase la profilele teoretice i si 2 clase gimnaziale cu profil sportiv
1991- liceul va primi o identitate proprie prin noua titulatură, pe care o poartă şi în prezent: Liceul cu Program Sportiv.
-înfiinţarea primelor 7 clase liceale pe filieră vocaţională sportivă cu un număr de 191 elevi şi intrarea în lichidare a ultimelor 8 clase cu un număr 157 de elevi având profil industrial . Se măreste numărul de elevi înscrisi la nivelul filierei teoretice (profile real şi uman) şi la nivelul gimnazial cu profil sportiv
-în această perioadă directoratul liceului a fost asigurat de prof. Adelina Pop şi prof. Gheorghe Mihalaşcu
1993-1994 fixarea definitivă a celor doua filiere care vor caracteriza noua identitate a liceului : vocaţională (profil sportiv –handbal şi atletism) şi adăugarea unor specializări noi pe filiera teoretică (profil uman şi real cu specializările chimie–biologie, matematică– fizică, filologie, istorie–ştiinţe sociale), având un număr de 31 clase cu 846 de elevi.
1997 – echipa de manageri a liceului, va fi pentru 10 ani formată din prof. Alexandru Medvediuc –director şi prof. Ligia Struţu – director adj.
1998 – înfiinţarea primei clase primare cu profil sportive –tenis de masă, având un număr de 26 de elevi
-adăugarea specializării fotbal în cadrul ciclului liceal
1999 – înfiinţarea primelor clase de mozaic sportiv în cadrul ciclului liceal pentru elevii –sportivi pe diferite specializări: volei, judo, lupte libere, lupte greco romane, gimnastică şi lărgirea specializărilor în cadrul filierei teoretice cu specializări ca: ştiinţele naturii, filologie, ştiinţe–sociale.
2001 – achizitionarea primelor calculatoare si înfiinţarea unui laborator de informatică
2002 – proiect Socrates prin care liceul a beneficiat pentru 8 luni de prof. asistent lingvistic Anna Kaisa Siven (Finlanda).
2003 – înfiinţarea primului laborator de informatică modern prin programul Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) - program iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implementarea primului soft educaţional AEL4.
2004– demararea unor ample proiecte de reabilitare si reamenajare a cancelariei, corpurilor de clădiri , sălilor de sport, internatului şi cantinei
2005 – Doamna Iolanda Balaş Soter acceptă iniţiativa Consiliului de administraţie al şcolii şi a Consiliului profesoral ca liceul să–i poarte numele