"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

Bacalaureat

2023

DOSARUL  DE ÎNSCRIERE LA

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2023

VA CUPRINDE, PENTRU FIECARE  CANDIDAT, URMĂTOARELE:

     

        Pentru seria curentă:

 1. CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, COMPLETATĂ DE CĂTRE ELEV ȘI VIZATĂ DE CĂTRE DIRIGINTE;
 2. COPIE XEROX CERTIFICAT DE NAȘTERE ELEV – CONFORM CU ORIGINALUL (DE CĂTRE DIRIGINTE);
 3. COPIE XEROX CARTE DE IDENTITATE ELEV – CONFORM CU ORIGINALUL (DE CĂTRE DIRIGINTE);
 4. PENTRU  CLASELE  DE LA PROFIL SPORTIV – 4  FOTOGRAFII TIP CI

 PENTRU CLASELE DE LA PROFIL TEORETIC – 2 FOTOGRAFII TIP CI

Toți candidații care se vor înscrie la examen, se vor prezenta în perioada 08.06-09.06.2023 pentru a semna tabelele cu opțiunile de examen.

 

PENTRU ABSOLVENȚII DIN SERII ANTERIOARE,

DOSARUL  DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2023

VA CUPRINDE, PENTRU FIECARE  CANDIDAT, URMĂTOARELE:

 

 1. CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE LA BACALAUREAT, COMPLETATĂ DE CĂTRE ELEV ȘI VIZATĂ DE CĂTRE SECRETAR
 2. COPIE  XEROX  FOAIE MATRICOLĂ
 3. COPIE  XEROX  CERTIFICAT DE NAȘTERE ELEV
 4. COPIE  XEROX  CARTE DE IDENTITATE  ELEV
 5. ADEVERINȚĂ CU REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - SUSȚINUT ANTERIOR, DE LA SECRETARIAT
 6. 2 FOTOGRAFII TIP CI
 7. CHITANȚĂ DE LA CASIERIA LICEULUI, PENTRU CEI CARE SUSȚIN EXAMENUL CEL PUȚIN A 3-A OARĂ.  

Candidații care solicită recunoașterea unor probe susținute în anii anteriori, vor completa partea I și partea a II-a din cererea de înscriere.

Toți candidații care se vor înscrie la examen, se vor prezenta în perioada 08.06-09.06.2023 pentru a semna tabelele cu opțiunile de examen.

 

Calendarul oficial al examenului național de Bacalaureat 2023,

Sesiunea iunie – iulie 2023

 • 29 mai – 13 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale
 •  

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale