"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

Clase

REPARTIZAREA PE SALI 2021-2022

  REPARTIZAREA PE SALI 2021-2022  PROGRAM
  CLS. PROFIL DIRIGINTE SALA DIMINEATA DUPA AMIAZA
1 MIC GR. MICA PĂTRAȘCU CRISTINA C.0.3 DA  
2 MIJL GRUPA MIJLOCIE NEMETI ANA MARIA C.0.5 DA  
3 MAR GRUPA MARE ENACHE ADINA COCA C.0.4 DA  
1 PREG CLASA PREG. STĂNESCU MONICA C.0.2 DA  
2 I TENIS DE MASA TĂBĂCARU IULIANA B.0.1 DA  
3 II TENIS DE MASA GĂMAN LORINA C.0.1 DA  
4 III TENIS DE MASA ANGHEL DANIELA B.0.3 DA  
5 IV TENIS DE MASA TOMA-NICOLAU ELENA B.0.2 DA  
1 V A HANDBAL POPESCU CECILIA A.2.7 DA  
2 V B ATLETISM MIHALACHE NICOLETA A.0.3 DA  
3 V C FOTBAL DAVID MAGDALENA A.1.1 DA  
4 VI A HANDBAL ALEXANDRU NICOLETA B.1.3 DA  
5 VI B ATLETISM+FOTBAL VRÎNCEANU CĂTĂLINA B.1.7 DA  
6 VII A HANDBAL  RADU MARIA B.1.2 DA  
7 VII B ATLETISM GHITA CRISTIANA B.1.4 DA  
8 VII C FOTBAL VLAICU CĂTĂLIN A.2.5 DA  
9 VIII A HANDBAL+ATLETISM MOISE IULIANA B.1.5 DA  
10 VIII B FOTBAL IONESCU CEZAR B.1.1 DA  
1 IX A HANDBAL STANCIU MIRELA A.2.7   DA
2 IX B ATLETISM CRĂCIUN LILIANA B.1.4   DA
3 IX C FOTBAL STAN ROMEO B.1.2   DA
4 IX D MOZAIC SCÎNTEI CRISTIAN A.1.1   DA
5 IX E FILOLOGIE BURLACU DANA A.1.3 DA  
6 IX F ȘT SOCIALE MIȚAN MARIA A.2.1 DA  
7 X A HANDBAL RADU BOGDAN A.0.3   DA
8 X B ATLETISM DOBRINESCU MARIOARA B.1.3   DA
9 X C FOTBAL DAMIR IONUȚ B.1.5   DA
10 X D MOZAIC STOICA LAURENȚIU B.1.7   DA
11 X E  ȘT NATURII ILIE LĂCRĂMIOARA A.1.6 DA  
12 X F FILOLOGIE PANĂ DUMITRU A.0.1 DA  
13 X G ȘT SOCIALE STOICA RALUCA B.1.6 DA  
14 XI A HANDBAL PASCU ANIELA A.2.5   DA
15 XI B ATLETISM TALPAZAN VASILE B.1.6   DA
16 XI C FOTBAL BUNEA ANDRIANA B.1.1   DA
17 XI D MOZAIC MATEI DANIEL A.0.1   DA
18 XI E ȘT NATURII ISPAS ȘTEFANA A.0.2 DA  
19 XI F FILOLOGIE STROE ANIȘOARA A.2.4 DA  
20 XI G ȘT SOCIALE VIOREANU GABRIELA A.2.3 DA  
21 XIIA HANDBAL STANCIU ROXANA A.1.5   DA
22 XII B ATLETISM OLTEANU CRISTINA A.2.3   DA
23 XII C FOTBAL TESLEANU GABRIELA A. 2.1   DA
24 XII D MOZAIC GHEORGHIȚĂ PAUL A.2.4   DA
25 XII E ȘT NATURII CORBU VIOLETA A.2.2 DA  
26 XII F MATE-INFO STRUȚU GHEORGHE A.1.2 DA  
27 XII G ȘT. SOCIALE GHIȚĂ ANGELICA A.1.5 DA