"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

PNRAS

ANUNT - 06.12.2023

DOCUMENTUL AICI

 

   Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” din Buzău este beneficiar al  proiectului PNRAS din cadrul PNRR începând cu data de 23.09.2022, pentru o perioada de 3 ani . Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:

-        numărul de elevi aflați în situație precară - 30%;

-         atitudinea negativă față de învățătură și muncă;

-         dezorganizarea familiei;

-         modelul educațional oferit de părinți și frați;

-         necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.

   Obiectivul principal al derulării acestui proiect este reducerea riscului de abandon școlar în unitatea noastră. Astfel, circa 173 de elevi vor beneficia prin diferite activități (remediere, excursii, consiliere, masă caldă, premii, jocuri sportive) pentru oferirea de șanse egale. 20 de cadre didactice își vor îmbunătăți competențele în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor. Va crește gradul de digitalizare în cadrul școlii prin achiziționare de echipamente IT.

    În cadrul acestui proiect, începând cu data  de 06.11.2022, unitatea noastră școlară va efectua următoarele achiziții:

 

Denumire produs/servicii/lucrări

Luna estimată pentru inițierea procedurii

Masă caldă oferită elevilor din grupul țintă

Ianuarie 2023

Organizare de excursii

Aprilie 2023

Subvenții, ajutoare, premii

Ianuarie 2023

Achiziție echipamente IT

Ianuarie 2023

Achiziție platformă testare standardizată

Ianuarie 2023

Achiziție platformă evaluare a dezvoltării

Ianuarie 2023