"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

DOCUMENTUL AICI

 

1.      Beneficiarul LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAȘ SOTER„ BUZĂU a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee  derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

 

          Lot 1:

Þ    1. mobilier școlar - 30 bănci

Þ    2. mobilier școlar - 60 scaune

 

2.      Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus

 

3.      Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” Buzău

Telefon: 0238 422 824 Fax: 0238 718 934

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact: Toma-Nicolau Elena

 

4.      Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

 

5.      Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 23.11.2020, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

6.      Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/ montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Aleea Școlilor nr. 1 Buzău. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

        

 

7.      Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

8.      Calificarea ofertantuluiOferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA

 

10.       Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.