"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

ANUNT 31.01.2020 - Concurs pentru ocuparea funcții contractuale vacante: Îngrijitor I.

 ANUNȚUL COMPLET AICI

 

          Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter” Buzău, cu sediul în Micro XIV, str. Aleea Școlilor, nr. 5, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 (unei) funcții contractuale vacante: Îngrijitor I.                  

Condiţiile generalede participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţiile specifice ingrijitor I:

             -  studii generale (minim 10 clase);

             -  vechime în muncă: minimum 5 ani

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-   Proba practică:  24.02.2020, ora 10.00

-   Interviul:  25.02.2020, ora 10.00

 

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul central  al instituţiei, respectiv până pe data de 13 februarie 2020, ora 14.00.